Mina utvalda produkter

Energimätning
EQmatic


Kompakt och webbaserad fristående enhet för energihanteringsapplikationer. För övervakning, loggning, visning och analys av förbrukningsdata på upp till 16 enheter via KNX TP. Dessutom kan mätvärden som temperatur, fuktighet etc. bearbetas och visas. Larmfunktionen möjliggör tidig varning (t.ex. via e-post) om något värde överskrider definierade gränser. Användargränssnittet tillhandahåller grafiska analysfunktioner, t.ex. instrumentpanel, historisk data, momentana värden, riktmärkesfunktioner, kostnadsfördelning enligt konsumentgrupper och mer. För att öka energieffektiviteten kan definierade belastningar selektivt stängas av med laststyrningsfunktionen om de överskrider en konfigurerbar belastningsgräns. För vidare bearbetning kan data exporteras cykliskt (t.ex. varje månad) via e-post eller laddas upp till FTP-server. Flera alternativ för datadelning (t.ex. Modbus TCP, Rest API) tillåter kommunikation med andra system.

Typ
E-nr
Beskrivning
Förpackning
QA/S1.16.1
1 / -