Mina utvalda produkter

6-funktions knapp med busskopplare ABB-Tacteo®


Fritt konfigurerbart multifunktions knapp. Ikonerna och/eller texterna konfigureras med hjälp av ett webb konfigurations verktyg. Med integrerad KNX-busskopplare. Med integrerad temperatur givare. Push switch funktion: till/från/ljusreglering/markis/skicka värden/scener etc. Stöd för KNX funktioner genom innovativt färg koncept (gult = ljus, blått = markis, orange = RTC, magenta = scen och vit = neutral/ingen tilldelad funktion) eller standard belysning röd/grön. Bussförbindelse via bussklämma.

Typ
E-nr
Beskrivning
Förpackning
TB/U6.4.1-CG
1 / -
TB/U6.5.1-CG
1 / -
TB/U6.7.1-CG
1 / -
TB/U6.8.1-CG
1 / -