Mina utvalda produkter

Radiour


Radiouret skickar aktuellt datum och tid över bussen. Om så önskas kan exakt tid tas emot via en DCF- eller GPS-antenn. Enheten kan också användas för enkel justering av tidsprogrammen. Enheten har 8 kanaler. Varje kanal levererar ett oberoende dags-, tids- och/eller årsprogram. Dessutom kan särskilda program skapas (för t.ex. semestrar eller helgdagar).

Typ
E-nr
Beskrivning
Förpackning
FW/S8.2.1
1 / -
FAD/A1.1
1 / -
FAG/A1.1
1 / -
PS/E2.1
1 / -
PK/E2.1
1 / -