Mina utvalda produkter

Dimmeraktormoduler


Moduler för anslutning i rumskontrollens basenhet. Modul typ SD/M2.6.2 har 2 av varandra oberoende kanaler för styrning av HF-don med 1-10 V. Båda kanalerna kan bryta 6A för 230 V matningen till lasten. Modul typ LR/M1.6.2 har 1 kanal för styrning av HF-don med 1-10 V. Enheten kan även anslutas till vår ljussensor LF/U 2.1 för att användas till konstantljusreglering. Modul typ UD/M1.300.1 har 1 kanal för styrning av glödljus, 230 V, eller lågvolts halogen med laster upp till 300 W/VA. Enheten har automatisk detektering av lasttyp och klarar en minimilast på 2 W.

Typ
E-nr
Beskrivning
Förpackning
UD/M1.300.1
1 / -
SD/M2.6.2
1 / -