Mina utvalda produkter

Klämdon, ledningsklämma


Ledaren, max. 35 mm² Cu, ansluts med ledningsklämman AM 3 till jordningsbandet PP 36. Också för ledare 50 mm² eller 70 mm² Cu-ledare; vid anslutning till ledningsklämman, måste jordningsbandets båda ändar pressas in i klämman för att åstadkomma tillräcklig ledningsförmåga. Förzinkat och gulkromatiserat stål.

Typ
E-nr
Beskrivning
Förpackning
AM2
20 / 100
AM3
20 / 100