mobile version

Jordfelsbrytare och personskyddsbrytare

Jordfelsbrytare skyddar människor från personskador och utrustning från brandrisk. Ett omfattande utbud som täcker alla tillämpningar inom bostäder, kommersiella fastigheter och industri. ABB kan erbjuda alla typer av jordfelsbrytare enligt IEC:s internationella standarder, t.ex. jordfelsbrytare, personskyddsbrytare, jordfelsblock och jordfelsreläer för DIN-skenor och frontpaneler.

◾Typ AC, A, B, F, APR tillgängliga
.
◾Märkström upp till 125 A: högre ström kan uppnås med jordfelsreläer.

◾Alla känsligheter finns tillgängliga från 0,01 A upp till 30 A.

Jordfelsbrytare

Personskyddsbrytare