mobile version

Dvärgbrytare

Dvärgbrytare skyddar installationerna mot överlast och kortslutning och garanterar tillförlitlighet och manövreringssäkerhet. Serien System pro M compact S200 är en serie dvärgbrytare med strömbegränsande kortslutningsskydd. De har två olika utlösningsmekanismer, fördröjd termisk utlösning för överlastskydd och elektromagnetisk utlösning för kortslutningsskydd.

◾Brett och komplett sortiment av dvärgbrytare som täcker olika tillämpningar och marknader: Snabbanslutning, ringkabelsko, UL, universell likström, marin, järnväg är några av nyckelorden i S 200:s
ordlista

◾Uppfyller världsstandarderna. Du kan använda samma grundläggande teknik i hela världen för nästan alla tillämpningar och typer av installation

◾S200-sortimentet av dvärgbrytare kompletteras med ett brett tillbehörssortiment som utökar dvärgbrytarnas funktioner, från att bara vara en skyddsenhet till att sköta fjärrstyrning och fjärrövervakning av installationen

◾Sparar utrymme och tid tack vare den unika bottenfixerande hjälpkontakten

◾Patenterade dubbla anslutningar med låsskruvar: högsta komfort, säkerhet och flexibilitet

S200S

S200