Mina utvalda produkter

Binära ingångar, 10 – 230 V AC/DC


Detekterar AC/DC-signaler i spänningsintervallet 10...230V AC/DC. Ingångens tillstånd indikeras med gula lysdioder. Identifiering av oberoende insignaler aktiveras för de binära ingångarna. Enheterna har en trycknapp för manuell drift av varje kanal. Enheterna strömförsörjs via ABB i-bus® och kräver ingen ytterligare strömförsörjning. Enheterna har apparatövervakning ( In operation )

Typ
E-nr
Beskrivning
Förpackning
1 / -
1 / -