Mina utvalda produkter

Elementmotor


Det här är en proportionell ventilmotor för styrning av ventiler i värmesystem och monteras direkt på termostatventilerna. Levereras med ventiladaptrar, VA10, VA78, för konventionella ventiler. Styrningen utförs med hjälp av en kontinuerlig KNX-rumstermostat. Den aktuella ventilpositionen indikeras med 5 lysdioder. Ventilmotorn har två binära ingångar, för närvarokontakt och/eller fönsterkontakt samt för vidare signalindikering.

Typ
E-nr
Beskrivning
Förpackning
1 / -